0%100%
0%
Informacje ogólne
Chcę założyć konto ROR*
Rodzaj konta ROR*
   
Chcę założyć Pocztowe Konto Oszczednościowe*
   
Chcę założyć Pocztowe Konto 500+*
   
Rodzaj rachunku*
   
I Posiadacz
Dane osobowe
Czy Posiadacz posiada numer PESEL?*
Numer PESEL*

Kontakt z doradcą
52 34 99 499
Telefon czynny całą dobę
7 dni
w tygodniu
Powered by ferryt.Flow ver. 4.1.1722.51