0%100%
20%
Wnioskowane produkty i usługi
Pocztowe Konto Firmowe
Firmowe Konto Oszczędnościowe
   
Rachunek VAT
Bankowość elektroniczna
   
Karta płatnicza do Pocztowego Konta Firmowego
z terminalem płatniczym
Mikrofaktoring
Limit debetowy w Pocztowym Koncie Firmowym
   

Kontakt z doradcą
52 34 99 499
Telefon czynny:
dni robocze: godz. 7.30 - 22.00
soboty: godz. 8.00 - 18.00
Informacja
PKF może być otwarty tylko dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz dla Spółki Cywilnej.


OK
Powered by ferryt.Flow ver. 4.1.1722.58