0%100%
17%
Dane podstawowe
Dane podstawowe firmy
Pełna nazwa*
Nazwa skrócona
REGON*
Nie posiadam
Proszę wskazać źródło pochodzenia wartości majątkowych:
„Oświadczam, że środki/wartości majątkowe/majątek pozostające w mojej dyspozycji w ramach zawartej umowy czy przeprowadzanej transakcji pochodzą z:
*
Czy jesteś Instytucją Płatniczą?*
Czy przedmiotowa działalność jest związana z obrotem walutami wirtualnymi (kryptowalutami)?*

Kontakt z doradcą
52 34 99 499
Telefon czynny:
dni robocze: godz. 7.30 - 22.00
soboty: godz. 8.00 - 18.00
Powered by ferryt.Flow ver. 4.1.1722.58