POCZTOWY KREDYT MIESZKANIOWY / POŻYCZKA HIPOTECZNA    
 
    Dane o oczekiwanym kredycie/pożyczce    
Rodzaj kredytu  *Przeznaczenie kredytu  *
Wartość nieruchomości (zł)  *
   
Oczekiwana wysokość kredytu (PLN)
   
Okres spłaty kredytu (w latach)
   
Rodzaj rat kapitałowo-odsetkowych
       

    Dane o gospodarstwie domowym    
Liczba osób na utrzymaniu (nie wliczając Wnioskodawcy)  *
Miesięczne dochody netto gospodarstwa domowego  *
Suma miesięcznych kosztów utrzymania domu np. opłata za: czynsz, gaz, prąd, wywóz śmieci, telefon itp  *
Suma przyznanych limitów do rachunków oraz kart kredytowych  *
Suma miesięcznych rat zaciągniętych pożyczek i kredytów  *
       

* pole obligatoryjne   - interaktywna pomoc
Komunikaty skryptów