Tworzenie nowego konta

 

Szanowny Kliencie aby założyć osobiste Konto Klienta należy podać adres e-mail (podany we wniosku elektronicznym o założenie lokaty) oraz nr PESEL

Koniecznymi warunkami dla założenia Konta Klienta są:

identyczność adresu e-mail we wniosku elektronicznym oraz adresu e-mail, który Klient wprowadza w oknie zakładania Konta
identyczność numeru PESEL we wniosku elektronicznym oraz numeru PESEL, który Klient wprowadza w oknie zakładania Konta
dokonanie przelewu w celu opłacenia wniosku lokatowego, po zaksięgowaniu się środków możliwe jest utworzenie Konta Klienta

W przypadku gdy powyższe warunki zostały spełnione system zakłada nowe Konto Klienta i generuje do niego 10 znakowe hasło, które przesyłane jest na adres e-mail Klienta.

UWAGA!!! Jeśli na podanym przez Klienta e-mailu jest już założone Konto Klienta, to operacja kończy się błędem (tj. nie ma możliwości założenia dwóch kont na ten sam adres email). Założenie lokaty internetowej nie powoduje automatycznego założenia Konta Klienta.


 

 

 

 

Konto Klienta sklepu Lokaty-online.pl umożliwia dostęp on-line do założonych przez użytkownika sklepu lokat internetowych tj.:

  • uzyskanie podstawowych informacji o aktualnych lokatach, jak np. rodzaj lokaty, aktualne oprocentowanie, kwota
  • podglądu wszystkich historycznych lokat danego użytkownika oraz szczegółów np. uzyskanych odsetek
  • podglądu statusu w jakim znajduje się wysłany wniosek o założenie lokaty
  • zerwanie lokaty (tj. wypłacenia środków z lokaty przed terminem jej zapadalności)

 

Korzystać z funkcjonalności, które oferuje Konto Klienta mogą tylko użytkownicy, którzy założyli przynajmniej jedną lokatę internetową. Identyfikatorem Klienta jest adres e-mail podany we wniosku o założenie lokaty.

 

Zapoznaj się z Instrukcją użytkownika Konta Klienta i dowiedz się więcej o jego możliwościach