Możliwe problemy podczas dostępu do Konta Klienta:

Tworzenie nowego konta
"Błąd autoryzacji dodawania użytkownika. Upewnij się że adres e-mail i PESEL zostały wpisane prawidłowo"

Logowanie
"Błąd autoryzacji logowania. Upewnij się, że adres e-mail i hasło zostały wpisane prawidłowo"

Odzyskiwanie hasła
"Błąd autoryzacji odzyskiwania hasła. Upewnij się że adres e-mail i PESEL zostały wpisane prawidłowo"

"Jesli chcesz odzyskać hasło wyślij formularz generowania nowego hasła"

Informacje o statusach

  • Wnioski oczekujące - Informacja o złożonych wnioskach o założenie lokaty (przed zaksięgowaniem wpłaty środków), a więc przed faktycznym założeniem lokaty

  • Wnioski do wyjaśnienia - Informacja o złożonych wnioskach o założenie lokaty, które wymagają wyjaśnienia zawartych w nich danych

  • Wnioski anulowane - Informacja o złożonych wnioskach o założenie lokaty, które zostały anulowane przez Klienta lub Bank

  • Wnioski procesowane - Informacja o złożonych wnioskach o założenie lokaty, które są aktualnie przetwarzane przez Bank

  • Lista aktualnych lokat - Lista aktualnych lokat Klienta

  • Lokaty w trakcie likwidacji - Informacja o lokatach zerwanych przez Klienta przed zakończeniem czasu, na który zostały zawarte (przed zwrotem środków na rachunek, z którego dokonano przelewu w celu założenia lokaty)

  • Lokaty zakończone - Informacja o lokatach zakończonych w wyniku upływu czasu, na który zostały zawarte

  • Wszystkie lokaty - Informacja o wszystkich lokatach

  • Aby skorzystać z pomocy konsultanta wyślij swoje zapytanie poprzez wniosek o kontakt lub zadzwoń na nr infolinii 0 801 100 500 lub z telefonu komórkowego 0 523 499 499